Johan Ekblad och dr Bart Melis Dankers

Nya projektledare inom trafik och analys

Vi har knutit två nya personer till SMS-projektet. Den ena är den sedan tidigare anlitade VD:n för trafikutbildningsföretaget SYAB som genomfört HIGH FIVE-projektet. Han får nu förtroendet att ta hand om alla de delar som handlar om Trafikutbildning och Körprov. I februari kommer de fem personerna i HIGH FIVE som gjort två körprov på inhägnat område att kunna jämföras med övriga i gruppen med andra synfältsbortfall. Den 10 och 12 februari genomförs dessa körprov. Dagen mellan, den 11 februari, kommer alla i SMS-gruppen att möta varandra och oss i projektgruppen för att utvärdera sina resultat men också ge oss feedback på det program vi ska presentera den 12 maj, intressant!

Johan Ekblad, projektledare för trafikutbildningen inom SMS, och vår samarbetspartner i Holland, dr Bart Melis Dankers, projektledare för Augo&Mobility-projektet vid VISIO, Groningen, Holland.

Bild på Karthikeyan Baskaran

Karthikeyan Baskaran

Karthikeyan Baskaran är teknisk doktor i optometri och optik från 2013 vid Linnéuniversitetet, där han arbetar som forskare och lektor. Han knyts till vårt projekt för att analysera utifrån sin objektiva roll som forskare. Karthik har bott i Sverige, Indiana och Indien de senaste åren och sökte sig tillbaka till Kalmar till vår stora glädje. Han kommer dels att arbeta för oss i vårt analysarbete inför den 12 maj och vår metodbok och rapport, men också genomföra egna vetenskapliga utvärderingar inom ramen för sin forskartjänst.

Trafikutskottet

Johan Ekblad, Lars Steen och Lars Mejern

SMS-projektet besökte Trafikutskottet i Riksdagen den 18 december för att diskutera de svenska körkortsreglerna vid synfältsbortfall. Många upplever att vi i Sverige är isolerade från andra EU-länder och tillämpar en mycket strikt medicinska bedömning, inte en rationell och funktionell som i våra grannländer. Trafikutskottets ledamöter vid vårt möte delade vår uppfattning och våra erfarenheter är att träning är viktigt i sammanhanget. Vid mötet deltog Johan Ekblad, Lars Steen, Glaukomförbundet i Sverige (som också är läkare) samt Leif Pettersson (s) med sin partikamrat Lars Mejern Larsson. Bilden togs av Krister Inde, projektledare, SMS.

Bertil Lindblom

Besök av professor Bertil Lindblom

Professor Bertil Lindblom besökte idag SMS-projektet och fick möjlighet att besiktiga vårt inhägnade område där vi gör körprov med de fem personer som frivilligt och med full insikt om att detta bara är ett pilotprojekt. Vi uppskattar mycket att Transportstyrelsens konsultläkare inom det här området vill se vad vi gör för att utveckla kunskaperna och möjligheterna för människor som tror sig om att köra bil med dipens från EUs strikta synfältsregler. På bilden från vänster Mikeal (en av deltagarna i High Five, professor Lindblom och trafikpedagog Mats Graaf, SYAB, Kalmar.

Bioptic Transportation System

SMS har varit i Holland och köpt tulpanlökar

Jo, vi tog med oss några lökar för att ha äkta tulpaner, men vi har också mött en ännu mer blomstrande verksamhet vid VISIO i Haren utanför Groningen. Där drivs projektet Auto&Mobility, där ett antal forskare finns inom områden som orientering, minicars, trainintg of eye movements in orientation and driving, körtest osv. De har samma regler som vi avseende synfältskrav, men man kan där få göra ett förarprov tillsammans med CBR, deras Transportstyrelsen, för att bedöma om man kan få dispens eller inte. Det gäller både personer med hemianopsi och kvadrantanopsi. I Holland är dock inte anmälningsprikten så rigorös som i Sverige och ögonläkare kan sända sina patienter – eller snarare uppmana dem – att ta ett förarprov eventuellt efter ett 10 veckors träningsprogram (med 18 timmars handledd träning) vid något av 12 Fitness to Drive Centers. Dock har man i Holland hälsokontroller för äldre bilförare. Något vi inte bryr oss om i vårt land.

Johan Ekblad och dr Bart Melis Dankers

Johan Ekblad och dr Bart Melis Dankers

Den blonde Bart Melis Dankers är forskningsledare för Auto&Mobility-projektet och du kan se en film med honom längre ner på sidan då han pratade i Kalmar i april. Johan Ekblad är ägare och projektledare inom trafikutbildningsföretaget SYAB som har fått uppdraget från SMS-projektet att genomföra HIGH FIVE-projektet med fem vänner som har mindre synfältsbortfall, så kallade kvadrantanopsier.

I Holland har man också möjlighet att testa att köra bil som synsvag med hjälp av en kikare (se top-bilden). Man kan se så dåligt som 0,16 och trana att använda Bioptic Transportation System, BTS. En liten kikare som förstorar 2,5 gånger. Om man ser 0,4 eller mer behöver man ingen kikare, men man får göra ett förarprov trots att man inte uppfyller kravet på 0,5 i synskärpa. De här frågorna har nu Föreningen för Synrehabilitering börjat intressera sig för, men de ingår inte i SMS-projektet.

Seminarium 20 oktober

Strokeföreningen och SRF inbjuder till seminarium

Välkommen till SRF´s och Strokeföreningen Kalmars seminarium: Ladda hem annonsen här och programmet här. Den 20 oktober klockan 14 – 17 i aulan Hjärnan, Länssjukhuset Kalmar.

En avstämning av projektet innan vi sammanfattar året och planerar 2015.

SMS-projektet - logotyp

High five – ett delprojekt för fem utvalda kamrater

De svenska reglerna med titeln Synkrav för körkort är väldigt restriktiva. De ifrågasätts av många, och i flera länder i Europa (se seminarium från Körkortsdagen den 24 april) tillåter man att man utöver ett statiskt synfältstest även får göra körprov så man kan bedöma deras en persons funktionella syn och körförmåga. Vi har inlett ett mycket begränsat delprojekt där de fem personerna gör ett körprov nu och sedan efter tio veckors träning i SMS-projektet gör om körprovet. Går det att träna sin syn och sin synförmåga (sitt synsinne) rent allmänt och även i relation till bilkörning?

sms uppstart efter sommaren

Nu startar vi upp SMS-projektet igen efter sommaren

Sex block med många verktyg

Den 20 augusti möttes de 15 personer som ingår i projektet, män och kvinnor från 22 till 70+ . 11 kommer från Kalmar län och fyra från södra Sverige. Utanför länet. Vi ägnade dagen åt att presentera oss själva, prata om boken Se dåligt Må bra av Krister Inde samt presentera innehållet i den träning som kommer att genomföras under veckorna 38 till 47, dvs 10 veckor med individuella möten varje vecka i ett aktivt schema som anpassas individuellt. Deltagarna kommer att lära sig många verktyg i de sex blocken.

Se den första sammanställningen av de sex blocken och verktygen här.

Förnyat möte med norska synpedagogen Eva Nordhagen

Vid Hurdalcentret och Rehabkliniken i Hamar jobbar Eva Irene Nordhagen, och vi mötte henne i februari på plats i Norge, och nu när vi köpt in och installerat alla möjliga program i vårt SMS-rum var det dags för att fräscha upp och utbyta tankar om vad man ska och kan göra. Allt från ord på väggen till körsimulatorn.

Nu kan man köra bil igen efter ett synfältsbortfall – på låtsas….

projektgruppen och Eva Nordhagen

På bilderna ovan projektgruppen och Eva Nordhagen, från vänster:

Marita Hultgren, Ulla Bigelius, Anette Danielsson, Gun Olsson och vid ratten Eva Nordhagen.

Ovan ett filmklipp från samma tillfälle.

Vi har nu installerat en körsimulator med ett antal program som gör att man kan få en känsla av att man kör i trafiken genom att vrida på ratten, växla, koppla och gasa i vår simulator. Peter Lewis och Mattias Kullstrand har mer datavana än vi och hjälpt oss så här långt. Simulatorn kommer in i vår modul som heter FÄRDMEDEL ochdär bilkörning ingår tillsammans med andra sätt att ”skicka kroppen”.

Inbjudan till Transportstyrelsen

De svenska reglerna för körkort efter synfälts bortfall är mycket restriktiva och de svenska läkarna ska anmäla sina egna patienter till transportstyrelsen. Eller komma  överens med dem om att de inte kan få köra bil. En aktiv grupp på Facebook RÄTTVISA KÖRKORTSKRAV och många intresseorganisationer kräver förändring och en motion i riksdagen i våras väckte den här frågan i Trafikutskottet. I samtal med Transportstyrelsen har vi bjudit in de ansvariga för att diskutera hur vi kan anpassa svenska villkor till hur man ser på sakernas tillstånd i Danmark, Norge, Holland med flera länder. Vi samarbetar med det kalmarbaserade företaget SYAB som har inhägnade områden och god kompetens kring körträning, tester och specialgruppen. Ett spännande område inför framtiden där Transportstyrelsen förhoppningsvis är intresserade av att utveckla de tillstånd som råder idag. Där man inte får yttra sig eller visa på annat sätt att man klarar eller inte klarar av bilkörningen.

 

tidplan bild

Detta händer nu

Nu har vi inlett projektet på riktigt – våra vänner som har en synfältsinskränkning och som valts ut till projektet genomgår nu ett antal tester. Bland annat:

  • Synfältsmätningar av flera olika slag
  • SynSinnesMätningar
  • Synundersökningar av optiker och ortoptist
  • Livskvalitetsmätning
  • Mätning av egna behov
  • Introduktion av EST, eye Saccadic Training, ögonrörelseträning
  • Samtal kring förväntningar och egna planer

Du kan hämta hem aktuell tidplan för projektet här:

Tidplan-SMS.docx

Tidplan-SMS.pdf

 

 

besök huddinge sjukhus

Studiebesök på Huddinge Sjukhus

Vi träffade Lena Hamelius och Maria Jakobsson. Ett aktivt synteam vi gärna samarbetar med!

Möte Huddinge Sjukhus

 

Möte Huddinge Sjukhus

2 filmer previewbild

Föreläsningar från seminariet

Två filmer och föreläsningsmaterial från seminariet i Kalmar 24/4 2014 om hur forskningscheferna i Holland och i Linköping ser på körprov. Bart Melis Dankers vid Automobily-projektet är en förebild för oss id SMS-projektet i Kalmar. Björn Peters beskriver hur man tänker sig uppbyggnaden av den datoriserade bilsimulatorn som nu flyttat från Göteborg till Linköping. I september 2014 har man ännu inte börjat kalibrera programmet med 100 seende personer, men det beräknas vara klart i november och sedan får vi se när till exempel de fem i HIGH FIVE kan åka till Linköping och testa hur deras körbedömningar i Kalmar korresponderar med bilsimulatorns resultat. Ett intressant pilotprojekt.

Dr Bart Melis Dankers föreläsning om att det i Holland finns möjlighet till körprov efter träning för personer med nedsatt syn eller begränsade synfält. Men inte i Sverige – ännu.

Ladda hem som Adobe PDF-fil här.

Ladda hem som Power Point-fil här.

 

Det nya datoriserade simulatortestet växer fram vid VTI i Göteborg. Planerad tid för våra medverkande personer i SMS-projektet blir i september – som det ser ut nu. Gå igenom dr Björn Peters presentation vid vårt seminarium om du är intresserad av detaljerna kring det intressanta arbetet.

Ladda hem som PDF här.

Ladda hem som Power Point-fil här.

 

Nedan två filmer från respektive föreläsning med Bart Melis Dankers och Björn Peters.

seminarium 24 april

Seminarium i Kalmar 24/4

Här nedan kommer några bilder och filmer från ett seminarium i Kalmar den 24 april. Holland och Sverige kan lära mycket av varandra!

seminarium 24 april

seminarium 24 april

seminarium 24 april