Bertil Lindblom

Besök av professor Bertil Lindblom

Professor Bertil Lindblom besökte idag SMS-projektet och fick möjlighet att besiktiga vårt inhägnade område där vi gör körprov med de fem personer som frivilligt och med full insikt om att detta bara är ett pilotprojekt. Vi uppskattar mycket att Transportstyrelsens konsultläkare inom det här området vill se vad vi gör för att utveckla kunskaperna och möjligheterna för människor som tror sig om att köra bil med dipens från EUs strikta synfältsregler. På bilden från vänster Mikeal (en av deltagarna i High Five, professor Lindblom och trafikpedagog Mats Graaf, SYAB, Kalmar.

Bioptic Transportation System

SMS har varit i Holland och köpt tulpanlökar

Jo, vi tog med oss några lökar för att ha äkta tulpaner, men vi har också mött en ännu mer blomstrande verksamhet vid VISIO i Haren utanför Groningen. Där drivs projektet Auto&Mobility, där ett antal forskare finns inom områden som orientering, minicars, trainintg of eye movements in orientation and driving, körtest osv. De har samma regler som vi avseende synfältskrav, men man kan där få göra ett förarprov tillsammans med CBR, deras Transportstyrelsen, för att bedöma om man kan få dispens eller inte. Det gäller både personer med hemianopsi och kvadrantanopsi. I Holland är dock inte anmälningsprikten så rigorös som i Sverige och ögonläkare kan sända sina patienter – eller snarare uppmana dem – att ta ett förarprov eventuellt efter ett 10 veckors träningsprogram (med 18 timmars handledd träning) vid något av 12 Fitness to Drive Centers. Dock har man i Holland hälsokontroller för äldre bilförare. Något vi inte bryr oss om i vårt land.

Johan Ekblad och dr Bart Melis Dankers

Johan Ekblad och dr Bart Melis Dankers

Den blonde Bart Melis Dankers är forskningsledare för Auto&Mobility-projektet och du kan se en film med honom längre ner på sidan då han pratade i Kalmar i april. Johan Ekblad är ägare och projektledare inom trafikutbildningsföretaget SYAB som har fått uppdraget från SMS-projektet att genomföra HIGH FIVE-projektet med fem vänner som har mindre synfältsbortfall, så kallade kvadrantanopsier.

I Holland har man också möjlighet att testa att köra bil som synsvag med hjälp av en kikare (se top-bilden). Man kan se så dåligt som 0,16 och trana att använda Bioptic Transportation System, BTS. En liten kikare som förstorar 2,5 gånger. Om man ser 0,4 eller mer behöver man ingen kikare, men man får göra ett förarprov trots att man inte uppfyller kravet på 0,5 i synskärpa. De här frågorna har nu Föreningen för Synrehabilitering börjat intressera sig för, men de ingår inte i SMS-projektet.

Seminarium 20 oktober

Strokeföreningen och SRF inbjuder till seminarium

Välkommen till SRF´s och Strokeföreningen Kalmars seminarium: Ladda hem annonsen här och programmet här. Den 20 oktober klockan 14 – 17 i aulan Hjärnan, Länssjukhuset Kalmar.

En avstämning av projektet innan vi sammanfattar året och planerar 2015.