tidplan bild

Detta händer nu

Nu har vi inlett projektet på riktigt – våra vänner som har en synfältsinskränkning och som valts ut till projektet genomgår nu ett antal tester. Bland annat:

  • Synfältsmätningar av flera olika slag
  • SynSinnesMätningar
  • Synundersökningar av optiker och ortoptist
  • Livskvalitetsmätning
  • Mätning av egna behov
  • Introduktion av EST, eye Saccadic Training, ögonrörelseträning
  • Samtal kring förväntningar och egna planer

Du kan hämta hem aktuell tidplan för projektet här:

Tidplan-SMS.docx

Tidplan-SMS.pdf

 

 

besök huddinge sjukhus

Studiebesök på Huddinge Sjukhus

Vi träffade Lena Hamelius och Maria Jakobsson. Ett aktivt synteam vi gärna samarbetar med!

Möte Huddinge Sjukhus

 

Möte Huddinge Sjukhus

2 filmer previewbild

Föreläsningar från seminariet

Två filmer och föreläsningsmaterial från seminariet i Kalmar 24/4 2014 om hur forskningscheferna i Holland och i Linköping ser på körprov. Bart Melis Dankers vid Automobily-projektet är en förebild för oss id SMS-projektet i Kalmar. Björn Peters beskriver hur man tänker sig uppbyggnaden av den datoriserade bilsimulatorn som nu flyttat från Göteborg till Linköping. I september 2014 har man ännu inte börjat kalibrera programmet med 100 seende personer, men det beräknas vara klart i november och sedan får vi se när till exempel de fem i HIGH FIVE kan åka till Linköping och testa hur deras körbedömningar i Kalmar korresponderar med bilsimulatorns resultat. Ett intressant pilotprojekt.

Dr Bart Melis Dankers föreläsning om att det i Holland finns möjlighet till körprov efter träning för personer med nedsatt syn eller begränsade synfält. Men inte i Sverige – ännu.

Ladda hem som Adobe PDF-fil här.

Ladda hem som Power Point-fil här.

 

Det nya datoriserade simulatortestet växer fram vid VTI i Göteborg. Planerad tid för våra medverkande personer i SMS-projektet blir i september – som det ser ut nu. Gå igenom dr Björn Peters presentation vid vårt seminarium om du är intresserad av detaljerna kring det intressanta arbetet.

Ladda hem som PDF här.

Ladda hem som Power Point-fil här.

 

Nedan två filmer från respektive föreläsning med Bart Melis Dankers och Björn Peters.